Filmproducties op maat gemaakt | Onsight Media

Singer Laren

Singer Laren is een uniek particulier cultureel erfgoed dat geen rijks- en provinciesubsidies ontvangt. Singer Laren is aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten en een bescheiden gemeentesubsidie. Een zeer belangrijke financiële bron wordt gevormd door erfenissen, legaten en schenkingen. Schenkingen en nalatenschappen zijn essentieel voor het voortbestaan van Singer Laren. Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan Singer Laren. Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!


Categories:
Project door:
Erwin de Vries, Acteur, Schrijver
Opdrachtgever:
Singer Laren
Gemaakt voor:
Social Media, Website